My Logo

Category: , Tag:
05/20/2007 05:39 pm
Nhìn lá xanh đọng nước sương thấy cuộc đời thật đáng yêu
Mình thấy con người chỉ có mối quan hệ giữa người và người thì chưa đủ.
Thêm vào đó mối quan hệ giữa con người - thiên nhiên mới là điều kiện đủ để chúng ta tồn tại