Bài thơ thi cử

Category: , Tag:
05/28/2007 08:26 pm
Lý thuyết tính toán


Mai thi nhập môn
Lý thuyết tính toán
Ngồi ôn ngoài quán
Mắt mỏi lim dim
Bỗng một con chim
Đậu bên cửa sổ
Liền tỉnh giấc mộng
Định xông ra vồ
Chim liền bay mất
Đành thu sách vở
Cắp nách mang về
Gặp ông thầy bói
Bèn xin một quẻ
Hỏi về điểm thi
Thầy bói xoa tay
Xin tiền công lực
Trong túi cạn nguồn
Chỉ còn năm xu
Đưa ông bốn ngàn
Thầy bói nhếch ria
Công lực vô biên
Chỉ tuôn theo nguồn
Mai chú thi trượt
Chỉ đạt bốn điểm
Hốt hoảng thưa thầy
Có cách nào không?
Cho em thi đỗ?
Hiểu ý thâm sâu
Của thầy bói già
Nhắm mắt đưa tay
Đồng lẻ cuối cùng
:
Mai chú thi qua
Điểm năm tròn vẹn !!!!!!!!!!!!!!!

Hú hú hú hú

@hvhBui at 07/21/2010 01:19 am comment

Haha.... bài này hay quá! Hay quá!

Bi at 05/28/2007 11:13 pm comment

Ui, bạn Hưng làm thơ con cóc à ? Tớ bói cho cậu 10 nhé ^^ Tớ cũng là thầy bói xịn đấy ^^