Tiếng động trong đêm thanh vắng

Category: , Tag:
05/31/2007 05:43 pm

Gà gáy o o trăng đã tròn
Nền trời xanh thẳm cảnh lung linh
Bếp nhà loảng xoảng chuột tìm ăn
Mèo con nhẫn lại kiên trì đợi
Ngoài sân gió nhẹ đưa đưa thổi
Chó chạy đuổi ma sủa gâu gâu
Xà cừ ve sầu thi nhau đậu
Sầu não kêu vang muốn nổ tai
Bụi cây dế mèn đành lên giọng
Bé xíu kêu to chẳng kém gì
Ai oán nơi đâu con ếch khóc
Khóc chi cho trời đổ mưa rào
:
Đến giờ tắc kè mới lên tiếng
Chủ nhà mở cửa chạy ra liền!!!!!!!!!

hú hú hú

@hvh