Truyện cổ tích hay số phận: Đời tôi và Cái Biển số xe !

Category: , Tag:
07/20/2007 10:33 pm
Nguyên văn : 29-T6/8788
Người Việt hiện đại sẽ dịch : 8788 -> tắm bẩn tắm tắm -> đời gì mà suốt ngày phải tắm mà vẫn bẩn zậy
Người Việt thời xưa sẽ dịch: 8788 -> bát thất bát bát -> đời gì mà suốt kiếp làm ăn thất bát thế

Thật đen đủi !

Phải 2 lần mới lấy được biển số xe:
-Lần 1 đăng ký rồi bị nhầm lẫn, bà đại uý bảo tên mình trùng tên 1 người đã đăng ký xe rồi
-Lần 2 lên bốc thì OK.

Về đến nhà, tối hôm đó đề về
87 -> tiếc điếng cả người
Tối hôm sau đề lại về 78 -> tiếc khủng khiếp
Tối hôm sau nữa về 39 ( 78:2) -> số không được ăn để rùiTrungVV at 07/26/2007 04:57 pm comment

Biển đẹp đấy.