DTNT-2 năm rồi-September 26, 2007

Category: , Tag:
09/26/2007 07:36 pm
Phải nói rằng mình đã hoàn toàn trở lại hoà nhịp cuộc sống sau 2 năm .
Đó là 1 bước ngoặt của cuộc sống.
Khi mà cuộc sống tưởng chừng trôi êm đềm thì có những khó khăn bất chợt xảy đến làm đảo lộn mọi thứ. Nó làm cho con người ta thay đổi con đường mà tưởng chừng không thể thay đổi. Phải hoà nhịp với những gì bất chợt lui tới.
Có thể nói khó khăn để lại còn nhiều. Nó giống như 1 cỗ máy chưa đạt tới độ hoàn chỉnh luôn phải tính xem chạy thế nào cho phù hợp với nhịp độ cao của cuộc sống này, cho đạt hiệu năng cao nhất .
Nhưng ngẫm cho kỹ lại, mọi khó khăn đều không phải tự dưng mà xảy ra, mỗi bước đi đều sẽ dẫn tới một con đường không thể trùng với mong muốn !
blue melody at 09/26/2007 09:17 pm comment

Cố lên !