DTNT_Sinh nhật bạn nói tương lai_ November 02, 2007

Category: , Tag:
11/02/2007 10:36 pm
Hôm nay sinh nhật thằng bạn chơi từ khi lọt lòng
Cả nhóm tuy không đủ, nhưng cũng được 6 chú. Nhóm bạn thân cùng chỗ ở có 8 thằng tạm gọi là B8 (eight boys). Chia vui rùi nói chuyện công việc học tập. Mỗi thằng một chí, có thằng cùng trường thằng kia, có thằng một mình một trường, có thằng ra sớm thằng ra muộn. Nhưng nói chung tường lai chưa biết thế nào. Có thể có sẵn chỗ làm, cũng có thể sẽ còn bươn trải.
Tưởng tượng rằng độ tuổi đôi mươi còn ngồi chơi, đến 30 thì thế nào , rùi 40, 50..
Chuyện nọ đá chuyện kia , rùi nhảy sang ăn nhậu giải đen trước khi thi, định làm ở nhà mới của một thằng mới xây. Khoái thật, lâu lâu xum vầy chơi với nhau bữa tiệc cũng hay.
He he, cứ phải xong mấy cái bải tập lớn cái đã, toàn tâm toàn ý vô đó không thì kỳ này em toi, căng thẳng cuộc sống như học tập , thực tập làm mình chả bùn xơi gì khi tới bữa , mệt thật, cần phải lắp tên lửa để chạy cho nhanh thôi ...