DTNT_Rạn nứt liệu có thể hàn gắn ?_November 15, 2007

Category: , Tag:
11/15/2007 07:27 am
hoanghung neversay: Quan hệ rạn rồi vỡ liệu có thể hàn gắn lại chăng ?

hvh: ?

hoanghung neversay: Lấy ví dụ như sau: đất sét và gạch. Một mối quan hệ bình thường giống như sự liên kết của các thành phần của 1 miếng đất sét, còn một mối quan hệ bền chặt giống sự liên kết của 1 viên gạch đã nung cứng. Đất sét nứt vỡ hoàn toàn có thể kết dính lại, còn gạch nứt vỡ, không gì hàn gắn lại cả. Quan hệ ở mức bình thường thì đôi khi những xích mích làm nó vỡ rồi lại trở lại mức bình thường. Khi một mối quan hệ đã qua lửa nung từ bình thường ( đất sét) để trở nên khăng khít ( như gạch nung) mà bị rạn nứt, thì kiếm đâu ra chất gì có thể gắn lại nó đây, không thể dùng gạch để gắn lại gạch như đã dùng đất sét để gắn lại đất sét. Ta có thể dùng keo hay những chất khác để giữ được vể đồng nhất bên ngoài, nhưng thực ra chúng không phải là khối đống nhất bên trong, vì giữa hai vết nứt đã không còn gắn cùng bản chất (bị xen kẽ bởi chất kết dính khác). Do đó sẽ không thể hàn gắn mối quan hệ thân thiết khi nó bị vỡ.

hvh: Sai bét, Đúng là không thể dùng gach để gắn lại gạch, nhưng trong quan hệ, có thể dùng quan hệ để gắn lại quan hệ. Ngoài ra có thể dùng chính đất sét gắn lại gạch rùi đem nung lại, lại bắt đầu lại một sự thử thách cho mối quan hệ đó. Sau nung đất sét sẽ lại thành gạch mà thôi, trừ khi miếng đất đó không chịu nổi lửa mà vỡ nứt trong quá trình nung khiến vết vỡ không liền !

hoanghung neversay !!!!!
thanhsugar at 12/16/2007 05:45 am comment

Sau khi vỡ rồi gắn lại, không phải nó không còn là một thể thống nhất, nó sẽ là một thể thống nhất mới. Có thể gọi là sự thay đổi về chất được không. Không phải một hòn đá lành lặn luôn là tốt.

Hoang Hung at 11/16/2007 08:08 am comment

không bao giờ còn là một thể thống nhất khi đã vỡ

Quynh Nga at 11/15/2007 06:40 pm comment

lai them mot triet li.ko sao dau.du mieng gach nung co bi vo lam doi,nhung khi chap lai,chung van tao thanh mot vien gach.ko ai phu nhan dieu do vi ban chat cua hai manh gach vo la nhu nhau.