DTNT_Quái thật_ November 24, 2007

Category: , Tag:
11/24/2007 06:47 am
Đúng là từ khi làm xong hết bài tập lớn, chẳng biết kết quả tốt xấu thế nào, mấy bữa nay cứ tối đến là bùn ngủ, ngả lưng 1 cái là đến sáng rùi, chẳng ngồi nghịch máy tính được nữa. Kiểu này phải xơi cốc cafe vậy .