DTNT_Thơ thám hiểm_ November 25, 2007

Category: , Tag:
11/25/2007 05:12 pm
Trích từ cuốn "Nghệ thuật nói trước công chúng" nxb VHTT page 114, đây là những dòng thơ là linh hồn của 1 con tàu mang tên "Thám hiểm" tiến về phía nam khám phá khu vực Antarctic :

Nếu con có thể mơ mà không làm cho những giấc mơ điều khiển mình
Nếu con có thể suy nghĩ mà không làm cho những suy nghĩ điều khiển mình
Nếu con có thể có được những chiến thắng rực rỡ và đối mặt với những thất bại ê chề
Và đối xử với hai kẻ mạo danh này như nhau
Nếu con có thể điều khiển trái tim và khối óc, và sức khỏe của mình
Để phục vụ con lâu dài sau khi chúng không còn hoạt động nữa
Và do đó vẫn tiếp tục tồn tại khi mà không có gì trong con cả
Trừ niềm tin mà nói với chúng rằng " hãy cố lên "
Nếu con có thể lấp đầy một phút khó khăn
Với sáu mươi giây đáng giá đi hết quãng đường
Trái đất sẽ là của con và mọi thứ đều ở trong đó
Và, còn hơn thế nữa, con sẽ là một người đàn ông thực thụ, con trai của ta .