DTNT_2+1=0_December 03, 2007

Category: , Tag:
12/03/2007 06:44 pm
ĐÂY CHỈ LÀ LỜI 1 BÀI HÁT: (đinh không public entry nữa nhưng để bình thường vẫn hơn !)
*Biết làm gì, khi có hai người yêu mình. Nỡ sao đành em không muốn ai đâu. Vì ai cũng tốt , cũng yêu em thật lòng. Cũng khiến cho em thầm yêu.
*Thế gian này đâu thiếu người để yêu. Cớ sao lòng tôi chỉ biết yêu em? Mà đâu nào có anh, tôi đây cũng vậy. Trót lỡ yêu chung một người.
*Cớ sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia. Thì giờ đây em phải đâu bận lòng. Yêu ai và quên khi đứng giữa hai người . Thật lòng em không biết phải làm sao?
*Nếu em là một ai khác. Nếu như không có anh thì hai ta đâu có ai buồn phiền. Chung nhau lời yêu thương, chung nhau nỗi giận hờn. Giờ thì chẳng có ai được chi.
*Cớ sao từng người không đến lúc cô đơn trước kia, thì giờ đây em phải đâu bận lòng. Thôi em đành ra đi để khỏi thấy ai buồn. Để không ai mang nỗi giận hờn ghen.
*Sao không là một ai khác. Nếu như không có em thì cả ba đâu có ai muộn phiền. Bao nhiêu lời yêu thương, bao ước mơ hôm nào . Giờ còn lại nỗi đau cả ba người .....

le cha my at 12/23/2007 09:31 am comment

hic, sao mà tâm tạng thế? Mặc dù nó là lời bài hát nhưng cũng đúng đấy nhỉ? Khổ thân ông!!!!!!!!!!!!!!!