XH_Cần những ai cùng tâm huyết xây dựng web HIV-AIDS và mọi người_December 06, 2007

Category: , Tag:
12/06/2007 01:01 pm
ĐÂY LÀ LINK ĐỂ VÀO:
http://aidsvaban.freeforums.org/
DIỄN ĐÀN CHƯA CÓ GÌ, MÌNH MUỐN BẠN NÀO CÓ Ý TƯỞNG VỀ NỘI DUNG (BỔ SUNG HOẶC XÓA BỚT), CÓ THỜI GIAN TÌM THÔNG TIN POST LÊN DIỄN ĐÀN THÌ CÙNG XÂY DỰNG VỚI MÌNH NGHEN !