DTNT__12/12/2007__December 12, 2007

Category: , Tag:
12/12/2007 10:19 pm
Ngồi trên mạng buổi tối nay, đang nghịch ngợm , thì 1 níc mà nic del lâu rùi nhảy vô. Hóa ra bạn cũ năm thứ nhất. Hồi đó add nic bạn, nhưng bạn không thường xuyên ol, nên tưởng níc này bỏ đi nên đã del.
Hóa ra hôm nay sinh nhật bạn ý, nhưng sao lại ra quán ngồi chơi, không tổ chức nhỉ ?
Giống mình hồi hè quá, cũng trốn không tổ chức sinh nhật.
Chát một hồi, mới biết mình cũng không phải là người duy nhất khoái không tổ chức sinh nhật, cũng bít mình không phải là người thi lại nhiều vì bạn còn nhiều hơn cả mình.
Nói chung chắc bạn có tâm trạng rùi đây, hèn chi lúc out, bạn bảo "hom nay noi chuiyen voi cau raaaaaaaaaaaat vui ".
Mình cũng vui vì đã giúp một người cảm thấy vui trong ngày sinh nhật của bạn.