DTNT__Mình gầy quá nhỉ ?__March 11, 2008

Category: , Tag:
03/11/2008 08:36 am
Yesterday !
hic, sáng đi làm, gặp đứa bạn cấp 3 bên kinh tế thực tập gần đó, bảo mình trông khác hẳn xưa, nhưng chê gầy hơn quá.
tối đang chuẩn bị đi ngủ, thằng bạn qua nhà mượn USB, nó lại bảo mình gầy thế ?
hic hic, sao 1 ngày mà lại bị chê gầy những hai lần !
Có lẽ gầy thật, mình cũng cảm thấy.
Vậy thì bây giờ phải giữ gìn sức khỏe mới được, không thì tiêu tiêu

Hãy giữ gìn sức khỏe nhé bạn !!!!!!!!!!!