DTNT__Cám ơn nhé ! __March 30, 2008

Category: , Tag:
03/30/2008 07:43 pm

Ái chà !

Cũng đã 7 tháng từ ngày con tàu xuất phát, 6 tháng từ ngày con tàu để lộ cuộc hành trình, và 5 tháng từ ngày con tàu băn khoăn rằng cuộc hành trình này sẽ đúng hướng hay không !!!

Xin cảm ơn , giờ đây con tàu đã biết cuộc hành trình không sai hướng, hồi hộp nhìn về bến bờ.

Hãy tiếp tục tiến lên theo những gì nên làm, tàu sẽ thấy con đường mở ra.

Xin cảm ơn, vì trước đây tàu đã đôi lúc nghi ngờ về lộ trình hoạch định, mông lung khi hiểu sai những cột chỉ dẫn .

Chuyến tàu bền bỉ, không phải tàu tốc hành !