__4 tháng đầu năm__ April 28, 2008

Category: , Tag:
04/28/2008 08:24 pm
hì, tổng kết tạm thời trước khi vào hè và kỳ thi dang dở vì hoãn mấy môn thi liền.
-Học tập:
Càng sắp ra trường, học càng chểnh mảng, khác hẳn với lúc mới vô trường.
Lười thì ko hẳn, mà do có nhiều việc hơn hồi đó
-Công việc:
Hì hục ký và làm 1 hợp đồng 3 tháng.
Bây giờ hết hợp đồng, may mắn chuẩn bị được cái khác, nhưng lại phải thử việc nữa chứ.
Làm vì tiền , vì kinh nghiệm ?
Trả lời là vì cả 2. Nhưng vì tiền trước, kinh nghiệm sau(...)
-Một vài mục tiêu đặt ra từ đầu năm:
Chưa thực hiện .
Ui, bù đầu nên chằng quan tâm tới chúng mấy :(((
-Còn 1 vài điều khác:
Ùn tắc như giao thông hì hì