__Open__ May 15, 2008

Category: , Tag:
05/15/2008 04:46 pm
Yêu là mong nhận được hay chỉ là thỏa mãn chia sẻ quan tâm ?

Hai sự lưa chọn : dừng bước hay tiếp tục ?

Quan tâm, vẫn quan tâm !

Đến 1 ngày nào đó kết quả sẽ tự trả lời : chấp nhận hay không chấp nhận từ phía kia .

Sự trả lời đó sẽ đến từ phía đó, mình chỉ lặng lẽ vì sao ?

Vì , thực sự nếu chỉ yêu vì lý do đơn giản rằng bạn ngỏ lời thì nó thật buồn cười ! Vì tất cả tình cảm của bản thân mình phía đó đều hiểu hết, chỉ vì lý do rằng bạn không ngỏ lời thì tình yêu đó nên dừng. Liệu phía kia có đủ yêu và dũng cảm nói ?

Khi bản thân thể hiện hết lòng mình, phía đó nếu muốn tiếp nhận, thì không nên bắt bạn phải làm mọi việc, phía đó nên nói ra .

Vì rằng bản thân đang chờ một lời đáp từ phía đó. Sẽ vẫn yêu dù không có lời đáp. Và sẽ thôi yêu khi phía đó đã có sự chia sẻ mạnh hơn sự quan tâm của bản thân bạn.

Không cần gì , mọi tình huống đều không gây ra xáo trộn, bản thân mình chỉ là quan tâm .


< sáng thi , chiều làm, giờ ra bến bus, cuộc sống là tấp nập >

fuca at 05/15/2008 08:54 pm comment

hic, tớ đọc mà không hiểu gì cả :(