__Nắm chắc, không được bất ngờ, ngạc nhiên __May 30, 2008

Category: , Tag:
05/30/2008 03:31 pm
"Bất ngờ" , điều hay xảy tới với nhiều người trong cuộc sống, công việc , học tập ....

Sự bất ngờ có thể là cảm xúc thất vọng vì ta đã quá kỳ vọng, cũng có thể là quá hành phúc về thành công vì ta đã đánh giá tính hiệu quả quá thấp của công việc ...

Một trong 10 nguyên tắc vàng quyết định sự thành công của 1 Project là " không được ngạc nhiên " hay không được bất ngờ.

Nghĩ gì nếu ta như người trên mây, làm việc học tập mà không biết thực lực của chính mình . Thành công liệu có đến với 1 kẻ "biêt người nhưng không biêt mình" chứ không phải "biêt mình biêt người " như trong tam quốc , liệu trăm trận thắng được bao nhiêu ? May rủi sẽ không đi suốt hành trình của ai cả !

Năm chắc , đừng ngạc nhiên và bất ngờ, cơ hội thành công mới rõ ràng !Hoang Hung at 06/02/2008 03:57 pm comment

6 diem tinh toan khoa hoc bat ngo !

fuca at 05/30/2008 10:07 pm comment

hi hi, làm bài tập lớn công nghệ phần mềm có khác :))

at 05/30/2008 07:30 pm comment

Chết thật.Anh nhiều lần ngạc nhiên + vỡ mộng lắm.Biết bao giờ mới thành công đây?