__Người ta chỉ thành công với cái mình hiểu rõ__September 11, 2008

Category: , Tag:
09/11/2008 10:11 pm
Nghề nghiệp , định hướng từ lúc vào cánh cổng cao đẳng đại học chưa chắc đã là sự hiểu biết hoàn toàn rõ ràng của mỗi người sinh viên.
Và khi ra trường , có người này, người nọ , kẻ mãn nguyện, người luyến tiếc.
Học công nghệ thông tin, h đây là học về mạng truyền thông, dù chưa biết nhiều, nhưng để thành công không còn cách nào khác là nắm vững nó trong lòng bàn tay. " Bill Gate thành công từ phần mềm, cái mà ông nắm vững nó như đi guốc trong bụng";
Hãy quết tâm, chỉ có vậy mới mở ra một cánh cửa cho sự lựa chọn của mỗi người, đừng nói một câu nhận xét chủ quan đầy chán nản về công việc, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác ....