___Điên rồ__ October 31, 2008

Category: , Tag:
10/31/2008 03:49 pm
[13h30 ->15h30]

Đầu tóc tuy chưa gội đã hai ngày
Được cái bộ đồ vừa mới thay
Lững thững ra đi quá giờ làm
Đường ngập nước lũ xe kẹt tắc
Ầm ầm phi qua mà chẳng qua
Ngập đường đúng đường hay ít đi
Thế mà hôm nay lại đi vào
Tới nơi mới hay điện đâu có
Cho nghỉ mà chẳng ai báo cho
Bực mình phi bay rời chỗ khỉ
Tắc đường lại gặp bực càng căng
Muốn đua xe cho qua chỗ ngập
Muốn tắm mưa cho tỉnh tâm hồn
Muốn hét to cho bớt điên rồ
Mưa càng nặng hạt tạt càng đau
Mắt dát người đau vì mưa dội
Quần khô áo ướt nước lọt vai
Lên số về ga rồi lên số
Rời nhà rồi lại về nhà ngay
Mưa to được cái to không ngớt
Có mỗi một kẻ điên rồ điên
Lon ton nghịch nước chả được gì

Hoang Hung at 09/08/2009 08:19 am comment

:D, sáng tác thơ pha chút văn vần :D

Giang Nguyen at 09/07/2009 10:55 pm comment

thế này gọi là thơ hay văn vần?

fuca at 10/31/2008 08:47 pm comment

ồ tâm trạng phức quá!