Làm gì khi trưởng thành ? __Entry for February 27, 2009

Category: , Tag:
02/27/2009 08:31 pm
Chà, cũng sắp đi làm rồi ! Chỉ còn vài tháng nữa là mình sẽ dành 100% thời gian ban ngày cho công việc, không phải 50% như bây giờ và 0% như ngày xưa !

Trưởng thành rồi ư ?, Có thể, mong là sẽ trưởng thành để không quá non nớt trước cuộc sống tương lai, Chắc cũng phải có đôi chút hành trang trong giai đoạn chuyển giao này nhỉ ?!

Chắc không nhìn cuộc sống bằng con mắt nông cạn trước đây
Chắc không thể thiếu kinh nghiệm trước những tình huống bất ngờ của công việc
Chắc không mang hành trang bằng một cái bị rỗng được, phải thu thập ngay
Chắc phải quan tâm nhiều hơn , hơn là để người khác quan tâm như đứa trẻ
Và hành trang cũng cần phải có một ai đó dốc bầu tâm sự cùng
....
và còn nhiều thứ đáng bỏ thêm vào túi hành trang, bất cứ khi nào mình thấy cần thiết, không ai vạch được kế hoạch chi tiết mà chỉ tổng quan ban đầu !

Chà, đi làm chắc cũng phải sắm thêm cho bản thân chứ, nhưng nơi mình muốn đi đầu tiên là biển. Từ bé đã đi được lần nào đâu, hè này phải sắp xếp 1 bữa zậy.

ke ke :D