Choose

Category: , Tag:
07/18/2009 08:13 pm

Công việc dễ dàng sẽ chẳng mang lại thêm j. Có lẽ, đã đến lúc mình cần chuyển sang mảng khác với hiện tại, vì mục đích cuối của mình không phải là theo hoàn toàn việc bây h. Chuyển lĩnh vực có thể là sai lầm hay cơ hội ? (vẫn là kẻ lập trình)
Hoang Hung at 09/08/2009 08:27 am comment

phóng nhiều lắm, nhưng ông thì bảo mãi mà chưa nổ súng gì cả, thuốc nổ mà xịt thì nguy 

thanhsugar at 09/02/2009 09:48 pm comment

ah ha. Lần đầu thấy hưng Phóng vệ Tinh

Hoang Hung at 07/20/2009 09:49 am comment

tớ vẫn ở đó thui, nhưng phân vân về lĩnh vực khác

shoes face at 07/20/2009 09:16 am comment

hi. nghe noi gio Hung lam chinh thuc o Tinh Van rui ha? Co van de gi ma phan van the? La`m o do co hoi thang tien tot chu sao