Đom đóm

Category: , Tag: mylife
04/19/2010 06:44 pm

"Gió lệch đông", cụm từ kiếm được lúc nghe dự báo thời tiết trên đài.

Đúng là gió đã chuyển ấm. Mấy ngày mưa tích góp, cả khu ruộng được tiếng ếch nhái ca múa thật rung rinh. Trăng non đầu gió, nhấp nhó giữa các đám mây nhạt, chiều tối thật mơ mộng.

Đom đóm, đã ra khỏi nơi ẩn nấp, bay lên không trung từng tốp từng tốp, lập lòe giữa ánh đèn mờ. Hạ tới chưa nhỉ? Còn mấy mùa nước lên giữa rìa thành phố này ?