Quân bài sức mạnh

Category: , Tag: mylife
05/31/2010 10:58 am
(2010/05/31: chỗ làm mất điện, bâng quơ về nhà)

5 năm rùi, kể từ khi mình bị tịch thu quân bài sức mạnh !
và giờ đây, mình sắp giành lại nó.

5 năm chơi bài, mà thiếu 1 quân thật quan trọng, đã có lúc muốn buông xuôi khi lá bài chủ lực không còn trong tay. Nhưng mình chợt nhận ra, không phải thiếu có nghĩa là ko thể thắng. Chơi bài với thực lực hạn chế ở mặt này, mình hoàn toàn có thể phát huy hiệu quả ở những mặt khác.

Và giờ đây, khi có được những kinh nghiệm quý báu, thì quan bài sức mạnh lại sắp trở về.

Blog này chứa đựng nhiều title liên quan tới con đường của người viết, có nhiều tâm trạng, cả lạc quan lẫn bi quan. Bài viết này chính là chìa khóa để giải phóng những tâm trạng đó.

Cảm ơn cuộc sống đã giúp mình nhận ra giá trị thật của quân bài này.