Cánh phượng đêm mưa_12 June 2010

Category: , Tag: mylife
06/12/2010 08:38 pm
Hàng phượng một mùa không có nắng !
Hoa đỏ nhường lá lép ngọn cây
Bóng xanh lốm đốm vài tia lửa
Giờ đêm buông xuống đậm một màu

Đêm nay mưa to quá chừng nhỉ
Cánh phượng thấp thỏm cùng ngọn cây
E ấp như bao cánh mỏng khác
Sợ trôi cùng nước mưa đầu mùa

Ào ào mưa rơi như thác đổ
Đèn đường thấu tỏ độ cuồng mau
Chi chít muốn che cả ánh đèn
Để cả đêm buồn theo tiếng rơi

Nước theo lối thoát cây còn cây
Bỗng thấy khác lạ nơi sáng đèn
Một cánh phượng nhỏ rời cuộc chơi
Theo mưa xối xả nơi phương nào


Bui at 07/02/2010 08:54 pm comment

Bạn Hưng làm một cái "Like" đi. Để bài nào thích thì còn bầu chọn ^^

thienthantuyet_ngan93 at 06/28/2010 08:37 am comment

dk suong' nhi?...van tho luc nao` cung~ lai lang'......ie^U doi` the^" dk... dk day. e lam` tho* di.. e dag chan'' doi` day^>. hjc