Bão muộn

Category: , Tag: mylife
07/18/2010 07:46 pm
Ồ, hoa tóc tiên sao nở sớm ?
Còn 2 tháng nữa mới tới mùa
Từ thời cấp ba còn nghịch ngợm
Trồng hoa ngắm hoa đúng mùa mà

Ồ, bão muộn, muộn quá chừng mà !
Chậm những 2 tháng rồi còn đâu
Bỏ bẵng mấy tháng nắng chang chang
Nóng nực không nguôi chờ mưa về

Muộn sớm giờ đây cũng xảy rồi
Bão mùa đã lệch cả thời gian
Hoa nhỏ đã nhầm cả thời gian
Chọn điểm cùng nhau ghé vườn nhà!

Tieu Yen at 09/11/2010 08:38 am comment

Bạn H ơi, viết thơ được một tập rồi thì xuất bản đê!!!!! Hihi ^_^