Chao cánh một vòng

Category: , Tag: mylife
09/09/2010 10:40 pm
Cất cánh nào các bạn sẻ 
Từ nóc ngôi nhà, ngói cũ đỏ thưa 
Bình minh chim hót hái rau 
Nước xâm xấp ngập, xơ rau chất đầy 
Một tốp châu chấu đá rau
Đang cuồng trốn chạy, lũ chim sẻ đồng 
Một đàn cá lượn lách rau 
Đang rời chỗ cạn, gió thu lạnh dần 
Chạy mau, rời mau, lượn mau 
Mỗi hình mỗi cảnh, mỗi cung một vòng 
Chao nghiêng nhìn đất nhìn trời 
Cảm thêm cuộc sống, ngắm thêm lẽ thường
Hàn Nguyệt at 12/02/2010 02:05 pm comment

Thế mỗi ngày "đại ca" cứ viết một bài thơ đi, em vào đọc, coi như được "rửa mắt rửa mặt" luôn. Thời đại này đôi lúc bị "tha hóa" bởi đồng tiền nên đọc thơ của "đại ca", xem như là một ơn huệ...

Hàn Nguyệt at 11/30/2010 11:35 pm comment

Sao mà có người con trai lãng mạn thế nhỉ? Hay đấy, đọc cũng giản dị. Thế có mấy cái răng khểnh mà gọi là "đại ca" thế đồng chí???

Hoang Hung at 12/02/2010 11:58 am reply

hie hie, có 1 cái thui, 2-3 cái chắc là cười ko nủi rùi

Sunrise at 09/16/2010 09:51 am comment

Thơ Hưng sáng tác ?!?!? Hay, thik câu: Mỗi hình mỗi cảnnh, mỗi cung vòng. Chao nghiêng nhìn đất nhìn trời. Cảm thêm cuộc sống, ngắm thêm lẽ thường!:)

Tieu Yen at 09/11/2010 08:35 am comment

Yêu cuộc sống thế :-)