Ngày nắng đêm mưa

Category: , Tag: mylife
12/12/2010 10:50 pm
Ngày sáng lòa với nắng xuyên mây
Làn mây mỏng trôi theo gió mùa
Đông bỗng dịu khi có nắng tới
Trời cao vời đẩy thước dài thơi

Đêm có sao dẫu đêm có mây
Không trong vắt thấu tỏ thiên hà
Khuya mời mưa về dạo giữa mùa
Một mùa xuân ảo giữa mùa đông

Những ngày sau khi cơn mưa tới
...
Nhưng đêm sau khi cơn mưa qua
...Hàn Nguyệt at 02/15/2011 08:52 pm comment

Dân IT mà chẳng 35 tí nào. Dạo này H có vẻ ít làm thơ nhỉ?