2010/07-Mùa thi

Category: , Tag: mylife
05/21/2011 08:36 pm

2010-07-03
Thầy u đưa con đi thi
Đường lạ không khó vì có áo xanh

2010-07-05
Nắng hạ thổi nóng từng trang thi
Mồ hôi dịu mát cả tương lai trò

2010-07-06
Nhiệt huyết cháy bỏng như nắng hạ
Bỗng tắt ngúm những khi gặp mưa nguồn ?

2010-07-12
Cát nóng bỏng và nắng cháy da
Biển mát rượi dịu được đôi phần

2010-07-13
Áo xẻ tà mời nước vào cho mát
Mắt dát đau mặc kệ mưa mát xa

2010-07-14
Cánh đồng nước đã trắng một màu
Còn lối nào ra hái bụi rau non

2010-07-15
Nắng to gọi cua ngoi bờ nước
Một xảo xúc đầy cả chậu thau

2010-07-30
Mỗi ngày lại lên dốc đá ngồi
Ngắm nhìn thời gian phủ bở đề

2010-07-31
Lớp lớp người đi con đường cũ
Mặt đường nhựa phủ phai dấu xưa