2010/08-Nhìn

Category: , Tag: mylife
05/21/2011 08:37 pm

2010-08-02
Liếc nhìn bình minh qua gương hậu
Mà ngỡ hoàng hôn phủ sáng lòa

2010-08-26
Một sáng cầu vồng bỗng tỉnh giấc
Nửa hình cung nối liền đôi nóc nhà