2010/09-Tháng 9 những ngày

Category: , Tag: mylife
05/21/2011 08:37 pm

2010-09-06
Vẫn còn nhớ ngày khai trường năm đó
Dàn đồng ca liếc nhìn dàn múa ca
-
Nếu ví mùa thu là giếng mát
Thì dòng sông xanh là thu ngàn
(FaceBook)

2010-09-09
Tháng chín lúa vào vụ gặt
Tẻ thơm nghìn dạ, Bắc hương ngàn sào

2010-09-10
Lâu rồi không gặp lại sương mai
Nhớ từng bông nước rỏ đầu hè 

2010-09-13
Chân trời sáng và đỉnh trời xám
Nắng ở nơi nào mưa ở đây

2010-09-17
Lá xôn xao bóng chiều trải đợi
Gió dịu dàng man mát tình em
Khao khát anh với lòng cháy bỏng
Nỗi nhớ dài tựa ngàn câu thơ
(FaceBook)

2010-09-27
Khói chiều ai đốt mà qua sông
Cuộn từ bên bồi sang bên lở
Muôn ngàn lấp lánh trên dòng nước
Hòa cùng khói tỏa nối đôi bờ
(FaceBook)