2010/11-Về

Category: , Tag: mylife
05/21/2011 08:41 pm

2010-11-19
Xin về miền cỏ lau bông trắng
Xóa nhành hoa bông trắng bồng bềnh

2010-11-22
Trời xanh một màu dép liền đôi,
Thành thơ bao ngả cứ dính liền,
Yêu nhau mà không rời nửa bước,
Cùng bước cùng mòn chẳng thấp cao!
Khập khiễng đôi ngả nếu chia lìa,
Tình nặng chia đôi ngả bên nặng,
Song hành thề nguyện đã qua trôi,
Muôn lối muôn đôi liệu có tồn ?
(facebook)

2010-11-25
Mùa nước cạn nước sông trơ đáy
Thuyền xếp xó gác vó xó sông

2010-11-26
Cải vàng ngày nắng chang chang
Ngồng dưa ngày xám đôi quang gánh gồng

2010-11-30
Có một vườn hoa rét ngọn cây
Gió xao xác thoảng hương gió mùa