2010/12-Cuối năm

Category: , Tag: mylife
05/21/2011 08:42 pm

2010-12-01
Mùa cải dành nấu cá rô
Tại sao em đứng giữa bạt ngàn hoa

2010-12-03
Những ngày nắng hanh gió nhè nhẹ
Đun nồi hoa mùi tắm xông hơi

2010-12-24
Thánh đường đêm lung linh ấm áp
Những con tim hòa nhịp lời ca

2010-12-27
Thích thật những hôm trời sáng mưa
Chân trời tươi rói gọi ta về