2011/03-Tạm biệt

Category: , Tag: mylife
05/21/2011 08:44 pm

2011-03-01
Trời quang mây lọt thỏm kính mờ
Vầng mặt trời chỉ còn ánh đèn khuya

2011-03-02
Em ơi sông đã nghìn năm tuổi
Nghìn kiếp thăng trầm chọn ra đi

2011-03-24
Những đôi mắt chạm nhau từ ngày ấy
Đôi bờ xa chờ nối một cây cầu

2011-03-29
Nắng à tà áo đã chuyển màu
Rong ruổi muôn nẻo đường chang chang