2011/05-End?

Category: , Tag: mylife
05/21/2011 08:46 pm

2011-05-13
Gác trọ thanh bình cạnh vườn cây
Chim kêu, mưa đổ, ánh nắng xòe

2011-05-14
Bếp ai hun khói lưng trời
Giếng khơi thả nước, gió vờn khắp thôn

2011-05-19
Những ngày hè lạnh đôi tay
Giăng giăng ướt ướt bụi sương giời

2011-05-20
Từng ô nắng đan nhẹ bóng mây
Mưa loáng thoáng quện nắng mang sầu

2011-05-21
Chôm chôm như ngọn lửa hồng
Thắp hồng muôn nẻo đôi vai gánh gồng