2011/06 - Mưa là chính

Category: , Tag: mylife
07/08/2011 10:25 pm
2011-06-09
Phượng đỏ đậu nóc xe đang đỗ
Để được theo xe hoa rải đường

2011-06-13
Đàn cá bạc quẫy sóng tuổi thơ
Nơi hồ nước nắng trưa sáng lòa

2011-06-16
Xe như dòng nước trôi theo đường
Đường tựa dòng đời rẽ lối xe

2011-06-17
Đi về miền mưa bóng mây
Đâu đây nắng đứng mây trôi mưa dầm

2011-06-xx
Mưa có đủ nước nối ngàn giọt
Thành sợi trong suốt hợp đất trời