2011/07 - Phảng phất thu hạ

Category: , Tag: mylife
08/05/2011 10:35 pm

2011-07-06

Hãy đeo cặp kính lòng chảo đỏ

Để biến mùa nắng thành mùa thu

2011-07-14

Bõ công nắng dựng lâu đài cát

Một cơn mưa rào nát bõ công

2011-07-15

Ngày rằm đàn tôm vào kéo lưới

Kéo được năm cân biếu người thuyền

2011-07-18

Mảnh trăng chênh vênh nắng tựa ngủ

Mây đêm bồng bềnh sương tỉnh bay