Trăng lánh

Category: , Tag: mylife
08/14/2011 10:44 pm

Trăng lánh bụi cỏ khi trăng mọc

Cao dần rặng tre lánh rặng tre

Lánh tầng mây nhẹ trôi vô định

Mây ơi, trôi chậm với trăng nào!

 

Muôn phương trăng tỏ trăng như một

Chỉ khác muôn đường trăng trải dài

 

Giếng mát gầu xồng trăng chui lọt

Sông dài biển rộng vẫy mênh mông

Mênh mông dải sáng muôn trùng sóng

Hay trăng một mảnh lọt gầu xồng

 

Trăng nhầm sao chọn lánh cùng ta

Khoảng sân một khoảng trời bé nhỏ

Gió lộng đuổi mây sao khẽ rạng

Lá bạc đơm sao dưới trăng tròn